Go Back

Varför sponsra Qvinna.info?

Medical Finance har i flera år länkat till Qvinna.info för att intresserade ska kunna läsa information om sin operation.

Vi vill nu, genom att sponsra kostnaderna förknippade med bl.a. driften av Qvinna, säkerställa Qvinnas fortlevnad och vidare utveckling.

Medical Finance finansierar vård, behandlingar och medicinsk utrustning till patienter och företag. Vi ger och förmedlar patienter kostnadsfri information om metoder, materiel och kliniker. Vi samarbetar med större delen av Sveriges privata vårdinrättningar och vill därför informera på ett objektivt sätt.

Kom ihåg att din personlighet sitter bara till viss del i ditt utseende och man ska aldrig överdriva, oavsett behandling. Oavsett vilka metoder eller behandlingar man tar till så kommer man aldrig att kunna bli någon annan. Du är alltid samma person som innan och lyckan sitter inte i kniven eller sprutan. Lyckan sitter djupare än så och lycka är alltid det oslagbart bästa receptet för både inre och yttre skönhet.

Har du som patient frågor om finansiering och lån om just ditt ingrepp rekommenderar vi dig att kontakta Medical Finance kundtjänst på 020-51 62 00 eller skicka ett mail till info@medicalfinance.se

Lycka till !

/ Medical Finance
www.medicalfinance.se