BMI-Kalkylator
Längd (cm)
Vikt (kg)

BMI (Body Mass Index)

BMI är ett mått på hur många kg du väger per kvadratmeter. Förhållandet mellan övervikt och BMI skiljer sig beroende på kön och ålder (kvinnor har normalt mer kroppsfett än män med samma BMI-värde och äldre män har normalt mer kroppsfett än yngre män). För barn och ungdomar (2-20 år) räknas BMI-resultatet ut med särskilda tabeller baserade på ålder och kön. För vuxna (över 20 år) används nedanstående tabell, oberoende av kön.

Med vår kalkylator kan du räkna ut ditt BMI-värde för att se om du är normal-, över- eller underviktig. Ange din längd i cm och din vikt i kg och klicka på "Beräkna BMI". Har man mycket muskler så är tabellen missvisande eftersom muskler väger mer än fett. Man kan se normalviktig ut men enligt BMI så är man överviktig.


BMI
Kommentar

<= 18,4

Underviktig

Att vara underviktigt är inte farligt för hälsan, förutsatt att du äter sunt, känner dig frisk och mår bra i övrigt.

18,5 - 24,9

Normalviktig

Kom ihåg att äta hälsosamt och börja gärna motionera om du inte redan gör det.

25 - 29,9

Överviktig

Vikten ligger över normalvikten. Det kan innebära ökad hälsorisk i framtiden. Fundera över om du kan äta bättre och kanske röra på dig mer.

>= 30

Fetma

Värdet visar tecken på fetma, vilket kan innebära stora risker för hälsan. Du kan vara i rikszonen för komplikationer som t ex åldersdiabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Du kan även få problem med dina leder och förslitningsskador. För att få bättre balans mellan vad du äter och hur mycket du rör på dig bör du kontakta en specialist eller din husläkare för hjälp och stöd.