Fillers

Det som blivit oerhört populärt de senaste åren är så kallade ’fillers’ (injektion med utfyllnadsmaterial).
Gemensamt för alla ämnen är att man använt produkten inom sjukvården tidigare. Det man dock ska tänka på är att det som kan användas problemfritt i en viss kroppsdel inte alltid är funktionellt i en annan. Därför är det viktigt att noga överväger sitt val av produkt, vilket resultat man vill ha och vilken hållbarhet man önskar.

Det finns många olika typer av fillers som kan delas upp i följande kategorier:

  • Fillers som försvinner ur kroppen
  • Fillers som ger en halvpermanent effekt
  • Permanenta fillers

Vid hantering av fillers är det några saker man ska tänka på:

  • Du kan inte dela sprutor med en kompis
  • Man kan inte spara resterna av innehållet i en spruta till ett annat tillfälle, det hjälper inte att förvara det i kyl.
  • Var uppmärksam på att din behandlare har en steril, oöppnad förpackning som han/hon öppnar inför dig.

Fillers är färskvaror och eventuella rester ska slängas direkt efter användning av hygieniska skäl. Bakterier bildas direkt och kontaminerar innehållet, vilket kan innebära svåra infektioner om man skulle använda sig av sparade sprutor. Av samma anledning ska man aldrig dela sprutor med någon annan. Det är viktigt att hygieniska protokoll följs (det finns ju en anledning till att det bara är läkare och sjuksystrar som får handskas med detta). Däremot går det bra att använda samma spruta till både läppar och rynkor, förutsatt att produkten kan användas på båda dessa områden.