Slidförsnävning

Denna typ av ingrepp gör kvinnor som känner att de förslappade i slidmuskulaturen, de kan t.ex. ha svårt att hålla urinen. Förslappad slidmuskulatur kan man få av att fött många barn, fött stora barn, haft svåra förlossningar eller så är man helt enkelt skapt på det här sättet.

Förslappningen av muskulaturen kan både vara inuti och runt slidöppningen. Många kvinnor lider av förslappningen och det påverkar dem i vardagen så som motion och samlag.