FAQ Frågor/svar

Nedan följer en del vanliga frågor och svar rörande magsäcksoperationer. Hittar du inte svaret på din frågeställning här, kan du ställa en fråga direkt till oss. Vid återkommer genom att maila svaret till dig.

Hur länge måste jag vara sjukskriven?

Ca 1 – 2 veckor bör du ta ledigt, ibland längre speciellt om du gjort en gastric by pass.

Kommer jag att ha mycket överkotts hud?

Hur mycket hud du kommer att ha beror på hur mycket du gått ner, din ålder – ju yngre du är desto lättare har huden att dra ihop sig samt att det är individuellt. När viktminskning sker snabbt så kommer huden att fortsätta att dra ihop sig även när man slutat att tappa vikt. Det är tyvärr väldigt vanligt att man har viss överkotts hud kvar.

Vad kan jag äta efter en operation?

Till en början så får du endast inta flytande föda och efter ca 3 – 4 veckor så kan man börja äta puréer, fisk, kyckling, potatis mos o.s.v. Har man genomgått e gastirc by pass så kan det dröja ännu längre innan man kan börja äta.

Går det att ångra sig när man väl operarat sig?

Har man gjort en operation med justerbart band så går det att ta bort men inte om man gjort en gastric by pass. Det är väldigt ovanligt att man ångrar sig efter en sådan här operation,

Vad är BMI?

BMI är en förkortning av engelskans Body Mass Index och visar förhållandet mellan din vikt och längd. Det ger ett mått på om du är under-, normal-, överviktig eller lider av fetma. BMI kan vara missvisande om man har mycket muskler och är man under 18 år så är det andra tabeller som gäller.

Underviktig < 18,5
Normalviktig 18,5 – 25
Överviktig 25 – 30
Kraftig överviktig 30 – 40
Sjuklig fetma > 40

Måste jag sluta röka?

Du uppmuntras att sluta röka minst en månad innan operation.