Checklista före konsultation

Här är en lista på några förslag på frågor så kan du lättare skapa en checklista till din första konsultation. Läs igenom dessa och lägg till dina egna då detta endast är ett förslag.


 1. Hur länge har ni utfört magsäcksoperationer och hur många har ni genomfört?

 2. Kan ni visa dokument på resultat av tidigare operationer?

  Kan jag få se operationssalen och en visning av lokaliteterna?

 3. Kan ni ge mig några referenser på tidigare patienter och operationer?

 4. Hur mycket kostar operationen och inkluderar det ert arvode, kostnad för material, bedövning/narkosläkare, sjukhuskostnader och uppföljningsbesök?

 5. Vilken typ av narkos/bedövning kommer att användas?

 6. Jag tar för tillfället följande mediciner/läkemedel/naturpreparat __________________, kommer detta att kunna innebära några problem och när kan jag i så fall börja äta dem igen efter operationen?

 7. Hur går operationen till, beskriv i detalj?

 8. När måste jag betala för operationen och vad är er policy om jag ändrar mig i sista stund. Hur mycket av mina pengar får jag tillbaka?

 9. Är det vanligt att man drabbas av komplikationer efter en operation, och vilka är de isåfall?

 10. Hur hanteras en nödsituation om detta skulle uppstå?

 11. Kommer jag att behöva smärtstillande efter operationen, och i så fall vilken typ och kan jag få receptet innan operationen så att jag kan lösa ut detta i god tid?

 12. Vilket stöd lämnar ni till mig efter operationen?

  När kommer jag kunna köra bil?

 13. När kan jag få genomföra operationen?

 14. Om det blir lång väntetid, kan jag få ställa mig på någon väntelista?