Hur länge håller en behandling i sig?


  1. De finns många olika fillers på marknaden och de är långtidsverkande men inte permanenta. Proceduren kan upprepas så ofta man vill men de flesta patienter väljer att få en uppföljande behandling sex till tolv månader efter den första behandlingen av rynkor. Efter läppbehandlingar behövs normalt en uppföljning efter omkring sex månader för t.ex. Restylane och efter ett år för t.ex. Evolence.

  2. En påfyllnadsbehandling inom två till fyra veckor efter sen första behandlingen av t.ex. Restylane kan vara nödvändig för att uppnå ett optimalt resultat.

  3. När det gäller andra fillers, så kallade semipermanenta (ibland kallade halvpermanenta), vill jag understryka att benämningarna är missvisande. Det här är produkter som stannar kvar i kroppen permanent och ingenting som försvinner efter en tid.