Frågor vid konsultationen

Konsultation - Förslag på frågor till din läkare.

Här är en lista på några förslag på frågor så kan du lättare skapa en checklista till din första konsultation. Läs igenom dessa och lägg till dina egna då detta endast är ett förslag.

Jag rekommenderar att du tar med dessa frågor till din plastikkirurg och går igenom dessa tillsammans med honom/henne.


 1. Har du någon certifiering och är ni medlem av något samfund. Hur länge har du utfört operationer inom plastikkirurgi och har ni några speciella meriter eller vitsord?

 2. Hur länge har ni utfört bukoperationer, och hur många har ni genomfört?

 3. Kan ni ge mig några referenser på tidigare patienter och operationer?

 4. Kan ni visa fotografier på resultat av tidigare operationer?

 5. Kan jag få se operationssalen eller en visning av lokaliteterna?

 6. Hur mycket kostar operationen och inkluderar det ditt arvode, kostnad för material, narkosläkare, sjukhuskostnader och uppföljningsbesök?

 7. Vilken typ av narkos/bedövning kommer att användas. Vem kommer att utföra denna och vilka meriter har han/hon? Kommer ni att använda något för att jag inte skall må illa efteråt.

 8. Hur skall jag förvänta mig att må efter uppvaknandet?

 9. Hur hanteras en nödsituation om detta skulle uppstå?

 10. Jag tar för tillfället följande mediciner/läkemedel/naturpreparat __________________, kommer detta att kunna innebära några problem och när kan jag i så fall börja äta dem igen efter operationen?

 11. Kommer mina preparat att reagera med något annat preparat jag kommer att ta under min återhämtning?

 12. Har ni någon video som visar operationen?

 13. Hur lång tid dröjer det innan jag kan se det slutgiltiga resultatet?

 14. Hur länge kommer jag att behöva hjälp efter operationen, när kan jag börja lyfta tyngre saker?

 15. När kommer jag att kunna köra bil?

 16. Vilket stöd lämnar ni till mig efter operationen?

 17. När måste jag betala för operationen och vad är Er policy om jag ändrar mig i sista stund. Får jag mina pengar tillbaka?

 18. Finns det någon försäkring som täcker eventuella oförutsedda händelser?

 19. Vilken typ av smärtstillande kommer jag att få efter operationen och kan jag få receptet innan operationen så jag kan lösa ut detta i god tid?

 20. Kan jag behandla ärren på något sätt som kan minska risken för sträckta ärr eller påskynda läkningen?

 21. När kan jag bada efter operationen?

 22. När kan jag sola efter operationen?

 23. När kan jag få genomföra operationen?

 24. Om det blir lång väntetid kan jag få ställa mig på någon väntelista?