Checklistor

Här hittar du värdefulla checklistor som guidar dig genom en konsultation med läkaren samt förbereder dig både före och efter din operation.

Dessa checklistor är endast förslag på vilka frågor du kan ställa vid konsultation och vilka lösningar man kan göra innan och efter operation. En operation är väldigt individuell, och hur du kommer att må efteråt är olika från person till person. Vissa mår kanon direkt medan andra mår dåligt i veckor. Det är alltid bra att förbereda sig på det värsta för att inte bli överraskad.

/ Mikaela