Semi- halvpermanenta fillers

Halvpermanenta fillers består av två olika komponenter. Den ena komponenten bryts ner av kroppen och försvinner medan den andra stannar kvar. Volymminskningen blir därför aldrig en fullständig återgång till läpparnas ursprungliga storlek och form eftersom en del av fillern stannar kvar. Dessa filler används också till rynkutjämning.
Halvpermanenta implantat består oftast av kollagen eller hyaluronsyra som blandats ut med plaster som plexiglaskulor eller akrylpartiklar.

När kroppen bryter ner det andra ämnet ersätts det med bindväv som kroppen bildar runt den andra komponenten, så kallad kapselbildning. Kapselbildning är en naturlig mekanism som alltid förekommer i kroppen när man applicerar material som kroppen inte känner igen. Det händer t.ex även när man tar hål i öronen, opererar in ett bröstimplantat och så även vid läppförstoringar med hel- eller halvpermanenta implantat.

Det finns även en viss typ av filler som består av polymjölksyra och kollagen och som säljs under namnet New-Fill. Den har inte lika lång durationstid som hyaluronsyra. Produkten sägs stimulera nybildningen av kollagen upp till två månader efter injektionstillfället.
I samband med att kapselbildning sker, kan problem med blodcirkulationen uppstå. Implantatet kan kännas hårt och onaturligt samt vara svårt att avlägsna. Läs mer under komplikationer.

Varumärken: Artecoll, Aquamid, Dermalive, Dermadeep, Reviderm, New Fill

Artecoll
Artecoll består av små plexiglaskulor, Polymethacrylate, som är uppblandade i kollagen. Det är samma typ av plast som används till kontaktlinser. Partiklarna dock mikroskopiska, ca 4-5 gånger så stora som en röd blodkropp. Polymethacrylate har använts i medicinska syften sedan mitten av 70-talet och i kosmetiska sammanhang sedan i slutet av 80-talet.

Artecoll injiceras djupt ner i läderhuden. Nålen skapar en tunnel i vilket man fyller upp artecoll samtidigt som man drar ut nålen, en teknik som används till de flesta fillers. Efterhand som kollagenet omsätts, ersätter kroppen kollagenet med bindväv som bildas kring plexiglaskulorna. Detta sker efter 2-4 månader. Artecoll räknas som semi-permanent eftersom det inte är ett fast implantat.

Artecoll används främst för utfyllnad av rynkor, mellan ögonen (bekymmersrynkor) även kallat glabella och linjen som går mellan näsvingarna och mungipan, kallat de nasolabiala vecken.
Artecoll rekommenderas numera inte för läppförstoring, utan används endast för markering av läppkonturen. Orsaken till detta är komplikationer som uppstått vid injektioner gjorda i läppen. Att patienten upplever knölar (granulom) i läpparna är vanligt förekommande. En annan viktig aspekt är att kroppen förändras med åren, vilket kan leda till att preparatet förflyttar sig.
Då läpparna blir hårda och fyllda med klumpar beror det på att bindväv bildats kring plastpartiklarna och att den återskapade vävnaden blivit för kraftig.

Läpparna är ett känsligt område på kroppen vilket leder till att vi är mindre toleranta för ojämnheter iform av klumpat och liknande.
Man kan behandla det utsatta området med kortisonsprutor, men det är inte alltid detta hjälper.

Artecoll finns tillgängligt på många kliniker, men många läkare avråder bestämt sina patienter från att använda preparatet till läppförstoring av säkerhetsskäl. Istället erbjuds preparatet som rynkinjektion.
Priset för en artecoll injektion på 1 ml är 4-5000 kr.

www.rofil.com
www.axelericsson.se

Aquamid
Aqua betyder vatten och som namnet berättar består denna produkt till stor del av vatten, och räknas som en hydrogel. Endast 2,5% utgörs av den artificiella delen, en plastsubstans som kan bära upp till 400 gånger sin egen vikt.
Aquamid har i många år använts i andra medicinska syften men även till jordbruk och vattenrening.

Preparatet används till kosmetisk förändring av kindben, haka, kinder, läppar och näsa. Ojämnheter kan uppstå vilket kan korrigeras med massage eller ny insprutning. Skulle man ångra sig kan preparatet sugas ut igen inom åtta månader innan bindväven växer in i gélen och det blir en permanent effekt. När implantatet växt fast i resten av vävnaden är det 'utspritt' och upplandat. Med andra ord får man avlägsna implantatet plus den kringliggande vävnaden på kirurgisk väg om man skulle ångra sig vid något tillfälle senare i livet.

Stor infektionsrisk föreligger månader, till och med år efter injektionstillfället eftersom Aquamid inte har någon bakteriedödande komponent. Även här är alltså säkerheten ett problem. Skulle man få en infektion, behandlas detta med antibiotika.

www.aquamid.com

Dermalive & Dermadeep
DermaDeep och Dermalive är en blandning av elastisk akryl, 40% hydroxyethylmethacrylate (HEMA), ethylmethacrylate (EMA) och 60% hyaluronsyra.
Hyaluronsyran tillåter kroppen att ersätta dess volym med bindväv kring de små akrylglaskulorna som förblir i huden.
De injiceras i hudens mellersta lager (dermis), och i det understa hudlagret(subcutis). Tekniskt sett är det ingen skillnad mellan produkterna, mer än att Dermadeep är större (1,2 ml) och injiceras djupar ner i huden än Dermalive (0,8 ml).
Produkterna används för utfyllnad av rynkor, veck, förstärkning av läpplinje, läppförstoring, uppbyggnad av högre kindkonturer, skulptering av hakpartier m.m.
Dermalive och Dermadeep är tillverkade i Frankrike och marknadsfördes i Sverige av Artek Estetik, som numera är agent för Juvederm.

Tillgängligheten är idag mycket liten. Den svenska siten är nerlagd och det är i princip ingen klinik som erbjuder produkterna längre. Det beror troligtvis på rapporter om svåra biverkningar. I kombination med den dåliga publicitet produkten fått har kraftigt minskad efterfrågan blivit följden. Här har förekomsten av granulom varit ett stort problem, framförallt vid rynkinjicering.

www.dermatech.fr