Att välja rätt läkare

Att göra ett plastikkirurgiskt ingrepp är ett stort beslut för många. För andra är det en självklarhet att förändra sin kropp just eftersom det är möjligt. När man väl har bestämt sig så kan det vara svårt att veta var man skall vända sig. Utbudet av kliniker och läkare är stort och det växer för varje dag. Frågorna är många: Ska man operera sig i Sverige? Vad kostar det? Är det någon skillnad på en dyr eller billig klinik?

Alla kirurgiska ingrepp startar med en konsultation. Därför är det viktigt att veta att ett konsultationsbesök inte är detsamma som att man bestämt sig för att genomgå en operation.

Ibland kan det vara viktigt att besöka olika kliniker då många kliniker är specialiserade på just sin metod eller sina implantat. Det är viktigt att få en objektiv bild av vad som erbjuds och beslutet förenklas om man kan känna att man har en klar bild av fördelar och nackdelar med olika metoder. Det finns kliniker som är specialiserade på att använda geléhallon och andra som i stort sett enbart använder runda implantat med flytande silikon. Vilket implantat man skall välja är ett mycket personligt val. Är man säker vilket man vill ha så koncentrera dig på att tala med den typen av kliniker. Är du fortfarande osäker på vilken typ av implantat du vill ha så se till att besöka båda typer av kliniker så att du kan få en rättvis information gällande båda implantaten och ta ditt slutgiltiga beslut grundat på kunskap och inte på inkompetens och enfald.

Efter konsultationerna är det viktigt att gå hem och tänka igenom den information som man erhållit och att utifrån den ta det slutgiltiga beslutet om vilken klinik och vilken metod som skall användas. Det viktigaste av allt är att du känner att du är säker i ditt beslut, att du känner att valet att genomgå en operation är ditt beslut och att det är ett beslut som du kan stå för i många år framåt. Det får inte vara en tillfällig nyck och inte heller vara grundat på utomstående påverkan. Det skall alltid vara ditt eget beslut och operationen skall göras för din egen skull.

Det är mycket viktigt att man känner förtroende för den kirurg och den klinik som man till sist väljer och att personkemin stämmer. Något som kan vara svårt är att förmedla just sitt eget budskap till kirurgen som skall utföra operationen. Det är viktigt att ni är helt överens om storlekar, mått mm. Känner du inte att ni talar samma språk så skall du välja en annan läkare. Alla åtgärder som kan minska risken för missförstånd kommer också att innebära att slutresultatet blir närmare det du hade förväntat dig.

Vad är en plastikkirurg och vem är egentligen kvalificerad?
Tyvärr som på alla marknader som är relativt nya där det finns mycket pengar men lite kunskap hos patienter finns det också oseriösa läkare. Det finns skräckexempel på tandläkare som genomfört olika plastikkirurgiska ingrepp med resultatet att patienten genomgått ett mindre helvete för att senare vara tvingad att göra om operationen hos en kvalificerad läkare.

Det är inte bara plastikkirurger som genomför ingrepp. Det finns många specialister som inom sitt område är mycket lämpade att utföra plastikkirurgiska ingrepp. En öron, näsa, hals läkare kan i många fall utföra lyckade operationer som att rätta till en näsa eller operera in öron. Men börjar han/hon operera bröst så ligger det ganska långt från deras specialistområde. De flesta av de oseriösa läkarna sorteras bort efter ett tag. Men i många fall har de hunnit orsaka både fysisk och mental skada hos patienter som kan följa dem under hela livet. Tyvärr så dyker nya lycksökare upp med jämna mellanrum.

Många gånger lever patienten i tron att läkaren som utför operationen är legitimerad plastikkirurg. Det är dock olagligt att kalla sig plastikkirurg om man inte är utbildad sådan. Många läkare som inte har den rätta utbildningen kallar sig för specialister i estetisk kirurgi, men någon sådan specialitet finns inte registrerad hos Socialstyrelsen och det är inte korrekt att benämna sig så.

En plastikkirurg har flera års träning och utbildning när det gäller att använda de metoder och utföra de ingrepp som är brukliga inom estetisk kirurgi. Men naturligtvis finns det läkare som är duktigare än andra och som kanske specialiserat sig på ett fåtal olika ingrepp och därför är mer lämpade än andra att utföra just det.

Det finns en speciell intresseförening för estetisk plastikkirurgi. Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi, som har formella krav på ett par års erfarenhet och utbildning efter specialistkompetens i plastikkirurgi innan man kan bli invald i föreningen.

Som patient skall man absolut inte vara rädd för att just fråga om läkarens utbildning och erfarenhet. Detta bör man göra för att ta tillvara sina egna intressen.

Fyra egenskaper kännetecknar en skicklig plastikkirurg:


  1. God utbildning med stort tekniskt och vetenskapligt kunnande och god erfarenhet inom just den tekniken som skall användas i ditt fall.

  2. Hantverksskicklighet är något som skall vara ett krav hos alla kirurger då det hantverket gäller ditt utseende. Oftast gäller det inte att vara händig med hammare och spik utan med skalpell och finess. Gott handlag kan man i viss mån träna upp men delvis har det med medfödda anlag att göra.

  3. Konstnärlighet. Särskilt inom den estetiska kirurgin har känslan för form och harmoni en stor betydelse. Men även inom rekonstruktiv kirurgi innefattar de flesta ingreppen ett estetiskt ställningstagande. Aristotiles hävdade att ”konst är möjligheten att förutse resultatet innan detta formar sig i materialet”. Kanske är detta en av plastikkirurgens viktigaste egenskaper.

  4. Empati. Förmåga att sätta sig in i patientens upplevelser och känslor är betydelsefull i många läkares specialiteter, inte minst inom plastikkirurgin.

HSAN (Hälsa och Sjukvårdens Ansvarsnämnd)
Känner du ändå en viss osäkerhet så kan du ringa till HSAN (Hälsa och Sjukvårdens Ansvarsnämnd) och fråga om läkaren har många anmälningar eller har blivit fälld för felbehandling. Registren är offentliga och du behöver inte uppge ditt namn för att kolla upp din kirurg.

Adress och telefonnummer: Box 3539, 103 69 Stockholm, 08-786 99 00.
HSAN ger inte ekonomisk ersättning för felbehandlingar eller skador. Däremot utdömer HSAN disciplinära påföljder och kan dra in legitimationer.
Om en patient blivit felbehandlad får den som felat antingen en erinran eller en varning. En erinran är mindre allvarlig än en varning. De här påföljderna registreras i ett offentligt register hos HSAN och går också vidare till Socialstyrelsen. Får en person flera påföljder kan hans/hennes legitimation dras in.

Med andra ord??
Sammanfattningsvis så finns det mycket att ta hänsyn till men ta inte första bästa läkare. Ta inte heller den billigaste bara för prisets skull. Känner du minsta osäkerhet så se till att besöka flera kliniker och läkare till du hittar någon som du känner att du litar på och som förstår vad du menar.

Qvinna.info
Du kan alltid skicka frågor till oss på Qvinna.info om du undrar något eller om du vill ha hjälp med att få en klinik rekommenderad. Vi har samlat massor med erfarenheter från andra kvinnor som genomgått operationer hos massor av kliniker.

Lycka till!