VY- plastik

Denna teknik bygger på att man gör ett snitt i insidan av läppen i form av ett V, som sedan sys ihop till ett Y. Det innebär att läppen roteras uppåt så att mer av det läppröda exponeras och ger därmed ett fylligare intryck. V:et lämnas öppet (den röda markeringen i bilden här nedan) för att läka ihop. Denna typ av operation kan även kombineras ihop med fettransplantation.


Vet man med sig att man har kraftig ärrbildning, kan denna typ av operation ge ärr i själva Y:et, vilket kan ge känselnedsättning och ärr. I läppområdet vill man undvika ärr, eftersom det hämmar blodgenomströmningen. Framförallt känns det inte kyssvänligt med ett ärr mitt på läppen. Infektioner i det öppna V:et kan uppstå innan det läkt (man får inte bita sig i läppen..aj..)