Subcutis/underhud

Subcutis - underhuden är det nedersta lagret som är rik på fettväv som verkar isolerande.
Inom de delar av fotsulan som belastas ligger fettvävnaden lagrad mellan bindvävsväggar.
Fettvävnaden här ger fjädring, stötdämpning och fördelar tryck.Minskar fettvävnaden ökar risken för utveckling av fotskador.

Underhuden förbinder de övre hudlagren med den underliggande vävnaden och tillåter huden att röra sig utan att underliggande organ och vävnader störs

De olika lagren i huden är ömsesidigt beroende av varandra. Epidermis är beroende av dermis för att få näring och syre och att få slaggprodukter borttransporterade eftersom man saknar egen cirkulation. Dermis behöver epidermis som ett skydd mot uttorkning och yttre påverkan.