Sjukskrivning

Jag får många frågor som handlar om sjukskrivningar och om det är ok.

Det var tidigare inte tillåtet att sjukskriva sig för estetiska operationer.
Problemet var att det var svårt att sätta gränsen för vad som var en ren skönhetsoperation och inte.

Nu har man dock beslutat att man får sjukskriva sig för rena skönhetsoperationer. Men det fungerar precis som vanligt att arbetsgivaren betalar för de första veckorna och därefter träder försäkringskassan in.