Infektion

Det finns väldigt få komplikationer. Någon gång kan en patient få operationskomplikation i form av en infektion men det har ingenting med att det är en estetisk operation att göra. Det kan lika gärna vara an annan operation, tandvård, eller något så enkelt som att man rivit sig på någonting. Händer det så försöker man häva infektionen med antibiotika och hålla den infekterade vävnaden ren. Det är viktigt att man inte väntar med detta om man känner att någonting är fel, särskilt efter en skönhetsoperation. Din klinik vill alltid att du hellre att du ringer en gång för mycket än en gång för lite.