Är en magsäcksoperation rätt för mig?

Det är ett stort steg och ett beslut för livet om du bestämmer dig för att göra en operation. Den kan medföra risker på både kort och lång sikt. Det kommer att krävas mer av dig än bara lägga dig på operationsbordet. Du måste vara beredd på att ändra din livsstil och sedan följa den livet ut för att operationsresultatet inte skall äventyras.

Även om operationen kan medföra vissa risker så rekommenderar läkare personer med fetma att ta risken. Risken att dö av fetma kommer inte att försvinna om du inte går ner i vikt.