Intacs

Intacs står för Intrastromal Corneal Segments. Denna operation är ingen laser behandling utan en ren mikrokirurgisk metod. Operationen utförs på patienter med närsynthet och astigmatism.

Hur går operationen till?
Operationen utförs i lokalanestesi och tar ca 15-20 minuter. Kirurgen opererar in 2 stycken halvcirkel formade plastsegment. Dessa opereras in i hornhinnans perifera del. Operationen utförs på ett öga i taget. Efter operationen så kan vissa patienter uppleva att det skaver och att även tårflödet ökar.

När förbättras synen?
Synskärpan kan variera något de första veckorna efter operationen för att sedan övergå till en normal skärpa. Ögonen behandlas även med ögondroppar i ca 4 veckor efter operationen.

Biverkningar:

  • Inflammation
  • Infektion