AK-Astigmatisk Keratomi

Med denna metod kan man korrigera mindre grader av brytningsfel. Metoden används mest i kombination men andra ögonoperationer.