PRK

Detta är den äldre ursprungliga lasermetoden för behandling av synfel. Denna metod har funnits sedan 80-talet men har nu ersatts av Epi –Lasik och denna behandlingen ger ett mycket bättre resultat. Eftersom behandlingen inte använts längre så beskriver vi den endast kortfattat.

Genom behandlingen så skrapar man bort det allra yttersta lagret på hornhinnan. Lasern ger sedan hornhinnan en ny form. Behandlingen tar endast 1-2 minuter och är smärtfri. Det är dock vanligt att man upplever mycket smärta i ögat timmar efter behandlingen. Efter behandlingen så är det viktigt att ta det lugnt och vila mycket, räkna med ett par dagar. Du kan även behöva ta värktabletter.