Bröstimplantatets historia

Kirurgi för att förändra form eller storlek på bröst har utförts i många årtionden. Materialen som har använts eller injicerats i brösten ledde till många allvarliga hälsoproblem och otillfredsställande resultat.

I början på 60-talet började tillverkare att innesluta silikongelé i ett hölje för att implantera dessa i brösten.