Andra komplikationer och problem

Det finns ett antal komplikationer och problem relaterade till bröstimplantat, nedan beskrivs dessa.

Kapselbildning
Kroppen reagerar normalt till en främmande kropp (tex. ett implantat) genom att bilda ett skal eller en kapsel av ärrvävnad runt denna. Detta kommer att ske med bröstimplantatet också. Denna ärrvävnad kan strama åt och orsaka smärta, skapa en förhårdnad runt bröstimplantatet och orsaka förändringar i formen av bröstet. Detta kan ske veckor eller till och med år efter ingreppet men är vanligast förekommande från ingreppets skeende och sex månader framåt.

Om kapseln kontraheras eller krymper jämnt kommer bröstet att se normalt ut men kännas hårt. Om kapseln kontraheras ojämnt kan ett eller båda implantaten tryckas ur läge och en deformation uppstå. I de lägen en onormalt stor kapsel bildas kan brösten bli hårt och deformerat detta kan också vara smärtsamt. Om detta händer kan en ytterligare operation visa sig nödvändig för att avlägsna problemet.

Andra mindre vanliga resultat av kapselbildning är ökat läckage eller ett sprucket implantat. Det är även möjligt att ditt implantat kan tryckas ur läge och genom kapseln som omsluter detta, men detta är mycket ovanligt. Ibland kan lager av calcium bildas i kapseln, Detta kallas calcifikation. Dessa lager kan förhindra en tidig upptäckt av bröstcancer.

Hur mycket kapseln kommer att kontrahera är svårt att förutspå då detta varierar mycket från kvinna till kvinna. Kroppens sätt att behandla främmande ting varierar stort mellan olika individer. Förändringar i implantatets ytstruktur har förfinats genom åren för att minska risken för uppkomst av kapselbildning. Senare utvecklade implantat har en avancerad filtliknande ytstruktur för att minimera risken för att en kapsel skall kontrahera.

Krossning av kapseln från utsidan av brösten hänvisar till en metod att förstöra en svårare kapselbildning, detta kan allvarligt skada implantatet om för mycket kraft används och är inte att rekommendera. Även om detta skulle genomföras garanterar det inte att en ny kapselbildning uppkommer. Alternativet till detta är ett kirurgiskt ingrepp där kapseln avlägsnas och implantatet byts ut.

Förändring av känsel i bröstvårta och bröst
Vid alla operationer gällande bröst kan förändring eller till och med förlorad känsel uppstå. Bröstet och/eller bröstvårtan kan bli smärtsamt överkänslig eller tappa all lustfylld känsel. I det flesta fall är förändringen tillfällig men dessa förändringar kan vara permanenta hos 10% av kvinnorna. Du bör diskutera detta med din läkare.

Implantatens livslängd
Bröstimplantat är artificiellt tillverkade produkter som gradvis blir gamla och uttjänta, detta innebär att de då måste bytas ut eller tas bort. Bröstimplantat kan räcka från en kort tid till en period av många år, allt beroende på kvinnan som individ och implantatet. Det är troligt att du kommer att behöva ytterligare kirurgi gällande implantatet under din egen livstid. Hur många gånger beror på din ålder och när du gjorde ingreppet men även om du upplevt problem med dina implantat. På grund av detta är det att rekommendera att du gör löpande kontroller hos din läkare.

Läckage eller bristning av implantatet
Att implantatet går sönder kan ske utan förvarning eller pga en olycka. Om ett koksaltimplantat går sönder kommer det att tömmas omedelbart, koksaltet kommer att tas upp av din kropp och eventuellt kissas ut tillsammans med urinen.

Om ett silikonimplantat går sönder eller börjar läcka flyter det inte ut omedelbart och merparten kan stanna inuti din kapsel runt implantatet. Ibland stannar inte silikonet i kapseln och kan hittas i närliggande bröst eller på andra ställen. Viss silikon kan vandra till andra delar av kroppen till tex. lymfkörteln.

Den långa effekten av silikon som vandrat i kroppen är ännu inte känd. Ett trasigt implantat kan ofta upptäckas vid mammografi, vid upptäckter som detta måste implantatet tas bort och bytas ut.

Implantatet svettas
Om du har ett silikonimplantat kommer små mängder av silikon att svettas genom höljet in i din kropp. Då denna typ av svettning kommer att absorberas av kapseln runt ditt implantat, kommer ändå en liten mängd silikon att tas upp av makrofager stora celler som fungerar som kroppens renhållningsarbetare, dessa celler försöker att förstöra främmande material som tex. Bakterier men om materialet inte kan förstöras som är fallet med silikon, förflyttas det till lymfkörtlarna.

Det är mycket svårt att avgöra hur mycket ditt implantat svettas. De mikroskopiska partiklarna av silikon är för små för att upptäckas av mammografi eller ultraljud. Dessa partiklar kan identifieras under mikroskop om vävnad är kirurgiskt avlägsnad för undersökning, men mycket vävnad måste avlägsnas för att avgöra att inget silikon fanns och detta skulle innebära ett stort ingrepp.

MRI är ett annat sätt att upptäcka förekomsten av silikon i kroppen, men det är emellertid mycket kostsamt och det är inte så vanligt förekommande på mindre sjukhus.

Granulationsvävnad
Där silikon läcker i brösten eller i närliggande vävnad eller lymfkörtlar kan granulationsvävnad eller klumpar uppstå. Om det är en större mängd av silikon som läckt ut kan större klumpar uppstå. Dessa klumpar är inte cancerogena men de kan vara svåra att skilja från andra cancerogena klumpar.

Relation mellan implantat och autoimmun sjukdom
Det finns många kvinnor med silikonimplantat som upplever varierade symtom på sjukdom känd som autoimmun sjukdom. Det finns däremot ingen medicinsk undersökning som har upptäckt samband mellan detta och implantat. För närvarande pågår många undersökningar om dessa saker kan vara besläktade.

Risk för cancer
Det finns inga medicinska bevis för att silikonimplantat kan innebära en högre risk för att ådra sig bröstcancer eller annan cancer. Däremot kan förekomsten av ett bröstimplantat innebära att tidig upptäckt av bröstcancer genom mammografi kan försvåras.

Amning och barn
Det finns inga medicinska bevis för att amning med implantat skulle vara skadligt för barnet. Däremot kan implantat i vissa fall försvåra amning, förändra känslan vid amning eller förändra funktionen vid amning. Detta kan orsaka svårigheter för dig att utföra amning av ditt barn. Det är rekommenderat att du tar upp eventuella frågor med din läkare. Det finns idag inga studier gjorda som visar om silikon förekommer i bröstmjölk eller om eventuellt silikon endast passerar igenom barnet eller om det på något sätt kan orsaka problem hos barnet.