Kontrollera dina implantat

Alla kvinnor med bröstimplantat bör göra regelbundna kontroller av sina bröst. Dessa kan utföras på egen hand av kvinnan då hon är den som känner sina bröst bäst. Dock så bör också regelbundna kontroller ske av läkare men detta är inte ett krav.

Om du upplever något för dig onormalt med ditt bröst, bör du genast uppsöka läkare för att så snabbt som möjligt ta reda på orsaken och eventuell behandlingsmetod. Många kvinnor upplever förändringar i brösten under deras menstruation detta gör också kvinnor med implantat, dessa kan vara helt normala hormonförändringar. Exempel på hormonförändringar kan vara svullna och ömma bröst. Symtom som dessa innebär inte att du behöver ha problem med dina implantat eller att du har bröstcancer, men om symtomen kvarstår under en längre tid än normalt bör du uppsöka läkare.

Du bör uppsöka läkare om du upptäcker:

  • En klump
  • En inåtbuktning i huden på ditt bröst eller vårtgård
  • Flytningar från din bröstvårta

Du bör också uppsöka läkare om ditt bröst förändrar form eller om du råkat erhålla skada i anslutning till bröstet. Om ditt implantat har blivit skadat kan det komma att behöva bytas ut. Detta bör i så fall göras omgående.