Ärr och insnitt

Det finns olika val vid en operation vad gäller placering av snitt. Man brukar tala om snitt precis i vecket under bröstet, runt vårtgården, i armhålan eller via naveln. Vilket snitt som kommer att användas beror på vad du vill och vilken metod din kirurg är van att använda det kan också ha att göra med dina egna förutsättningar och vilken typ av implantat som kommer att användas.

Under bröstet (inframammär), runt vårtgården (peri areola mammae)
Detta är internationellt sett de två absolut vanligaste sätten att lägga snittet vid en bröstförstoring, i vecket precis under bröstet eller runt vårtgården (den mörka delen runt bröstvårtan). Oavsett vilken placering implantatet skall få kan båda dessa metoder användas.

Vid ett mindre lyft av brösten så kan metoden runt vårtgården användas med fördel då vävnad avlägsnas ovanför vårtgården och genom detta lyfter brösten.

De flesta kirurger är ense om att dessa traditionella typer av insnitt kommer att medföra minst problem vid ingrepp och läkning.

De uppenbara nackdelarna är synliga ärr på själva bröstet, men för de flesta tenderar dessa ärr att läka mycket fint och knappt bli skönjbara.

Armhåla (axillär eller transaxillär)
Denna metod använder ett insnitt i varje armhåla och använder också en endoskopisk metod för placering av implantaten. Denna metod används främst för de som absolut inte vill ha ärrvävnad på eller under brösten. Fördelarna med denna metod är inga synliga ärr på brösten. Nackdelarna är att det blir ett ärr i armhålan som kan bli synligt vid användning av ärmlösa klänningar mm.

Vissa kirurger menar att risken för känselförändring i bröstvårtan kan vara större vid denna metod, då nerver till bröstvårtor kommer via bröstens yttre sida. Dock har man vid alla metoder av insnitt en risk att få känselförändringar i brösten.

Navel (transumbilikal)
Ett insnitt som görs via naveln och ett endoskop förs upp just under huden till området där implantatet skall placeras oavsett om placeringen sker under eller över muskeln. Som vid andra operationer är endoskopet kopplat till en tv monitor så läkaren kan se på monitorn var han skall placera implantatet.
Vissa läkare hävdar att placeringen kan bli mindre precis genom denna metod.

Återhämtning och läkning går också fortare vid användning av denna metod, detta genom att ingen yttre ärrvävnad finns och inga stygn som skall hanteras man har dessutom inte behövt skära sig genom vävnad för att komma till rätt position.

Risken är att kirurgen måste göra ett vanligt insnitt under operationen om något inte stämmer med placering och fakta är internationellt att fall med dålig placering är vanligare med denna typ av insnitt. Man kan också få problem med luft som tillfälligt fastnar under huden, det låter allvarligare än vad det är men det kan kännas lite konstigt under tiden det tar för luften att försvinna.