Placering av implantatet

Om implantatet skall placeras under bröstmuskeln (subpectoral placering) eller framför bröstmuskeln (subglandular), det är frågan.

Olika läkare har olika uppfattningar och rekommenderar därför olika placeringar. Faktum är att det är din kropps förutsättningar som i slutändan bestämmer vilken placering som är bäst för dig. Det finns inget enskilt bästa svar för en enskild patient.

Placeringen av implantaten verkar orsaka många funderingar och kontroverser mellan både läkare och patienter.

Vissa läkare hävdar att risken för kontraherad kapselbildning blir mindre och att det blir lättare att genomföra en opåverkad mammografi om implantatet placeras under bröstmuskeln. Läkaren baserar sitt slutgiltiga val på kombinationen dina funderingar och din kropps förutsättningar.

En annan sak som orsakar förvirring är den medicinska terminologin runt detta:

Subglandular placering av bröstimplantat
Detta betyder att implantatet placeras ovanför musculus pectoralis (bröstmuskeln) men under glandula mammaria (bröst/mjölk körteln). Denna term refererar till en placering just under glandula mammaria och ovanför musculus pectoralis. Denna placering brukar också kallas retroglandular och submammär.

Subpectoral placering av bröstimplantat
Ofta slarvigt uttryckt som ”submuskulär”, subpectoral betyder placering av implantatet under musculus pectoralis major (stora bröstmuskeln). I en subpectoral placering, placeras implantatet endast delvis under muskeln. Detta på grund av utseendet på muskeln som implantatet placeras under. Den nedre halvan av implantatet täcks inte av muskeln i denna typ av placering. Denna placering brukar också kallas retropectoral.

Submuskulär placering av bröstimplantat
Fast många använder uttrycket submuskulär placering när de menar subpectoral placering, betyder en full submuskulär placering att implantatet placeras inte bara under musculus pectoralis major (stora bröstmuskeln) som täcker övre delen av implantatet, utan även under andra besläktade muskler som då även täcker nedre delen av implantatet.