Silikon / Silicium
(engelska Silicon el. Silicone)

Silicium (kisel) är ett kemiskt ämne som förekommer i naturen; fakta är att det är det vanligaste ämnet i jordskorpan. I vissa kombinationer så gestaltar det sig som sand, stenar eller glas.

Silikon är en polymer. De är en komplex, artificiellt tillverkad substans som innehåller silicium, syre och andra kemiska element. Beroende på deras kemiska struktur kan silikon vara flytande, gelé eller fast.

Silikon har visat sig vara ett av de mest lämpliga material att användas permanent inuti den mänskliga kroppen. Silikon används i medicinska föremål, medicin eller vid preparationer av mat. Alla människor har lite silikon i sina kroppar.

Vissa laboratorier hävdar att de kan utföra tester för att fastställa existensen av silikon i blodet eller urinen, men dessa tester kan enbart visa den totala mängden av naturlig silikon. De kan inte skilja på den typ som återfinns naturligt i människokroppen och den typ som används i bröstimplantat.