Borttagning och byte av implantat

Ett beslut som innebär att dina implantat skall tas bort eller bytas ur är ett personligt beslut som skall tas av dig själv och din läkare. När du tar det beslutet skall du överväga implantatens kondition men du bör också ta med följande faktorer i beslutsunderlaget

  • Din nuvarande hälsa.
  • Alla frågor du kan ha rörande långtidseffekten med att behålla dina implantat.
  • Risken med ett ingrepp.

Generellt rekommenderar endast läkare urtagning av implantat om du erhållit problem som tex. Att de brustit, svår kapselbildning, konstant smärta eller en infektion som inte ger med sig. Andra läkare kan rekommendera urtagning pga. Åldern på dina implantat och dessas begränsade livslängd. Du kan också vara tvungen att överväga om kapseln runt dina implantat skall tas bort på samma gång.

Om du beslutar att ta ur dem pga. Oro över effekten silikon kan ha inuti din kropp så verkar det vettigt att ta bort kapseln då detta är den naturliga plats där silikonet samlas. Vissa läkare kan säga att detta är onödigt då det kan orsaka blödning under och efter operationen. Du bör diskutera risker och din oro gällande detta med din läkare.

Urtagning av dina implantat innehåller även de vanliga riskerna vid en operation som blödning, infektion och ärrbildning. Dina implantat kan också gå sönder då de tas bort. Om dina implantat redan har brustit innan operationen, kan läkaren som gör ingreppet vara tvungen att dels ta bort implantaten men även en del annan vävnad.

Många av problemen med implantat är samma för både silikonimplantat och för implantat fyllda med koksaltlösning.

Efter en urtagning av implantaten kan utseende och känslan på brösten skilja sig, slapp hud kan förekomma, för att förbättra situationen kan ett bröstlyft genomföras. Denna procedur är också behäftad med risk som tex. infektion, blödning och ärrbildning.