Kontroll för bröstcancer

Det finns inget som visar att en kvinna med implantat löper högre risk att erhålla bröstcancer. Däremot ökar risken för bröstcancer för alla kvinnor med åldern. En tidig upptäckt ökar chansen för en effektiv behandling. Det är att rekommendera att alla kvinnor undersöker sig själva. Kvinnor över 50 bör genomgå löpande kontroller. Du bör diskutera detta med din läkare.

Undersök dig själv
Alla kvinnor bör undersöka sina bröst varje månad. Detta innebär att du tittar på dina bröst i spegeln både när bröstmusklerna är spända och i avslappnat tillstånd, du kan spänna dina bröstmuskler genom att pressa händerna mot höfterna. Titta efter förändringar i formen, känn igenom hela dina bröst med händerna inklusive den del som går upp i armhålan, gör detta försiktigt och känn efter klumpar, förtjockningar och deformiteter som inte har funnits där tidigare.

Om du upptäcker något onormalt skall du uppsöka läkare. Det finns broschyrer som visar hur du genomför en självkontroll av dina bröst. Du kan uppleva att det är svårare att undersöka dina bröst själv om dina implantat sitter i vägen eller kapseln har kontraherat.

Klinisk undersökning
Undersökning av läkare inkluderar att titta på dina bröst med dina muskler spända och avslappnade, följt av en noggrann genomgång. Om något onormalt hittas kan din läkare rekommendera att du genomgår en mammografi. Mammografi kan ge ytterligare klarhet i diagnosen. Dock så kan mammografi inte vara användbart om du har mycket lite vävnad utanpå implantatet eller om du har en kraftigt kontraherad kapselbildning.

Mammografi
Det mest effektiva sättet idag att upptäcka bröstcancer är genom mammografi. En mammografi är en speciell röntgen av ditt bröst. Dock är inte mammografi lika effektivt hos kvinnor med bröstimplantat då detta visar sig på röntgenplåten som en tjock skugga som kan dölja cancerogena tumörer. Hur användbart mammografi är beror på implantatets position och hur mycket av ditt bröst som kan röntgas separat från ditt implantat. Om du har en kraftigt kontraherad kapselbildning är det i stort sett omöjligt att genomföra och mammografi blir till liten nytta. Är dina bröst däremot mjuka och implantatet beläget under bröstmuskeln kan merparten av ditt bröst röntgas och mammografi kan vara effektivt.

För att försäkra dig om att mammografin genomförs så effektivt som möjligt är det av största vikt att du upplyser personal om att du har implantat så att en speciell teknik kan användas för att åstadkomma en så effektiv undersökning som möjligt.

Det finns begränsad undersökning huruvida mammografi påverkar implantatet på något sätt. Den informationen som ändå finns visar att det inte påverkar implantatet negativt. I teorin kan dock trycket som används vid mammografi skada implantatet, dock så är detta relativt osannolikt.