Komplikationer vid operationen

Det finns alltid risker vid alla typer av kirurgiska ingrepp, här listar vi några av dem.

Narkos
Det finns alltid en liten men viktig risk vid narkos, komplikationen kan visa sig i hjärnskada eller död. Statistik visar att 1 på 250 000 utförda narkoser leder till död. Den siffran spänner dock över alla åldrar och är man ung och frisk så minskar risken betydligt. Riskerna är större om man är äldre och kroppen inte orkar med ett narkos. Du kan också uppleva illamående och huvudvärk direkt efter uppvaknandet.

Infektion
Är alltid en möjlig komplikation vid alla typer av kirurgiska ingrepp. Men risken ökar när ett främmande föremål presenteras för kroppen tex. Ett implantat. Om du utvecklar en infektion är det viktigt att du omgående uppsöker din läkare. Det finns en liten möjlighet att implantatet måste tas ur kroppen tills infektionen försvunnit för att senare sättas tillbaka igen. Dock kan de flesta infektioner behandlas med lyckat resultat, men en risk för återkommande infektioner finns alltid.

Ärrbildning
Du kommer att få ett ärr där implantatet förs in. Vilken typ av ärr, storlek och placering beror på ett flertal faktorer, diskutera detta med din läkare.

Blödning/Blåmärke
Blödning kan ske efter alla operationer. Det sker oftast i samband med operationstillfället och i anslutning med placeringen av implantatet, i vissa fall kan en blodansamling ske, i dessa fall kan detta blod absorberas av kroppen och i vissa fall vara tvungna att tas bort med kirurgi.