Fördelar och nackdelar med olika placeringar

Olika läkare har olika åsikter om huruvida placering av implantaten egentligen har att göra med de olika problem och symptom som kan erhållas beroende på de placeringsmetoder som används. Nedan följer en del av de symptom och problem som det debatteras runt. Dock är det alltid läkaren och dina egna förutsättningar som avgör implantatets placering.

Kontraherad kapselbildning
Vissa läkare tror, baserat på kliniska studier angående placering av implantat och antal kontraherade kapselbildningar, att placering av implantat helt eller delvis täckt av muskler minskar risken för kontraherad kapselbildning jämfört med placering framför bröstmuskeln. Betänk att alla kirurger inte är överens om att så verkligen är fallet. Ett alternativ som har som har föreslagits för att minska riskerna är användning av implantat med textuerad yta som tros minska riskerna oavsett placering. Om detta verkligen stämmer är också en fråga som debatteras. Vissa menar att implantat med textuerad yta ökar riskerna för synliga veckbildningar. Utländska kirurger menar att veckbildning snarare är ett problem relaterat till felaktig fyllning av implantatet snarare än implantatets yta.

Veckbildningar synliga för ögat
På kvinnor med liten egen körtel antas placering helt eller delvis under muskel att minska risken för en utvärtes synlig veckbildning på implantatet. Detta borde stämma oberoende av orsak (om det beror på implantatets yta eller fyllning). Detta för att implantatet täcks dels av muskeln såväl som bröstkörtel och vävnad.

Mammografi och bröstförstoring
Då tekniken utvecklas möjliggörs bättre och effektivare undersökning med mammografi, detta med eller utan bröstimplantat. Dock är uppfattningen att implantat placerade helt eller delvis under muskel förenklar och förbättrar möjligheten till att resultatet av undersökningen skall bli opåverkad av implantatets vara eller icke vara och möjliggöra en korrekt återgivning av hela bröstets körtel/vävnad. Det är således uppfattningen att ett implantat placerat framför muskel lättare skall påverka resultatet negativt. Det har gjorts experiment med implantat som använder alternativ fyllning som t.ex. soja eller jordnötsolja, då dessa släpper igenom strålning, dock har ingen av dessa typer blivit godkända internationellt så placering framför muskel orsakar fortfarande en del huvudbry när det gäller mammografi.

Sjunkande bröst (hängande)
I de flesta fall av submuskulär och eventuellt också subpectoral placering hävdar kirurger att brösten lättare hålls uppe än vad som gäller vid subglandular placering, detta skall då resultera i att bröst med implantat placerade helt eller delvis under muskel kommer att sjunka mindre på lång sikt än ett bröst med implantat placerat framför muskel.