Medicinska journaler

Du skall se till att erhålla så mycket information som möjligt rörande din operation. Denna information skall innehålla produktnamn och artikelnummer på dina implantat och eventuella garantiåtaganden.

Det är viktigt att du spar all information du får rörande din operation och dina implantat du satt in. Detta kan vara viktigt för en framtida läkare, om du flyttar utomlands är det inte säkert att den här typen av information är lika lättillgänglig för din nya läkare.