Bröstförminskning

Många kvinnor upplever att deras bröst är snarare för stora än för små. Stora bröst kan ibland uppfattas som ett handikapp och ett socialt hinder för en aktiv modern kvinna. Det råder ofta disproportion mellan övre och nedre figuren och detta kan göra klädvalet besvärligt. Dessa operationer utförs både privat och inom landstinget. En operation i landstingets regi blir kostnadsfri för patienten, dock kan väntetiderna för att få genomgå en operation av det här slaget uppgå till flera år. Många väljer därför att göra operationen på en privat klinik, då är det viktigt att kliniken man väljer har vana från den här typen av ingrepp. En bröstförminskning är en operation som skiljer sig från en förstoring på många sätt. Resultatet har ofta både en fysisk och en psykologisk betydelse. En duktig kirurg är därför ett viktigt val som måste göras av patienten.

Stora bröst kan också förhindra utövandet av många sporter. Många fysiska problem kan också relateras till extremt stora bröst. 1 kg extra bröstvävnad belastar ryggslutet med en vikt motsvarande 20 kg. Flera år av denna belastning kan resultera i dålig hållning, sluttande axlar, djupa inskärningar i skuldrorna efter bh-banden, eksem under brösten men framförallt kroniska smärtor i nacke och rygg. Detta kan också senare i livet påverka skelett till onormala förändringar.

Bröstförminskningsplastik har blivit en mycket vanlig plastikkirurgisk operation. Det görs på såväl unga flickor som äldre kvinnor. Det är viktigt att komma ihåg att en bröstreduktionsplastik kan påverka förmågan till amning. Det finns dock idag operationsmetoder som behärskas av utbildade plastikkirurger där amningsförmågan kan bevaras intakt efter operationen. I många delar av landet kan man få detta utfört vid sjukhusen och således helt kostnadsfritt. Resultaten och utseendet efter dessa operationer är dock mycket skiftande givetvis beroende på kirurgens skicklighet och erfarenhet. Även om många kirurger är duktiga och behärskar moderna tekniker så finns det alltid en risk. Risker finns vid alla kirurgiska ingrepp. I de fall man känner förmågan att kunna amma ett barn är oerhört viktigt, kanske man skall överväga att vänta med en operation tills efter en graviditet och avslutad amning.

Operationen
Bröstreduktionsplastik utföres oftast under full narkos. Operationen tar mellan 2–3 timmar. Normalt fordras en övernattning. I allmänhet innebär en bröstreduktionsplastik att man höjer bröstvårtan till en mer naturlig position och tar bort överskottet av bröstvävnad. Hur mycket vävnad som tas bort beror på den önskade slutliga storleken. Man försöker placera ärren på ett sådant sätt att det blir så osynligt som möjligt.

Många olika metoder har utvecklats, vilken man väljer beror på patientens förutsättningar. Den mest vanliga tekniken resulterar i ett ärr som går runt bröstvårtan, från vårtan och ner till vecket under bröstet. Designen för operationen ritas på bröstet med patienten sittande innan operationens början. Om ett bröst är större än det andra försöker man att åstadkomma symmetri genom att ta bort olika mängder av bröstvävnaden från varje bröst.

Dränage används ofta under 1 dygn efter kirurgin och någon form av yttre stödjande bandage. Även en sport-bh kan användas som förband. Bh skall därefter bäras dag och natt i minst 6 veckor. Därefter bör bh används dagtid i 6 månader. Ärren efter operationen varierar kraftigt från hårfina till tjocka hos olika patienter, och det tar ofta omkring ett år för dem att mogna ut till slutliga utseendet. Tyvärr blir ärren sällan helt osynliga, men de flesta patienter tycker att det ökade välbefinnandet och förbättrade utseendet i övrigt, väl kompenserar detta.

Risker
Eventuella risker inkluderar mindre asymmetrier av storlek och form, breda ärr, blödning, dålig läkning, vävnadsdöd i fettet, förlust av små hudområden nära suturlinjerna, eller infektion. Mycket sällsynt är förlust av större hudområden eller förlust av vårtan. En viss känselnedsättning i brösten kan upplevas men detta varierar och normaliseras vanligen. Dock kan förlust av känsel bli permanent i hela eller delar av bröstet. Det är inte vanligt men det är förekommande. Hos unga flickor kan amningsförmågan påverkas i vissa fall. Detta bör Du diskutera med Din plastikkirurg före operationen. Du bör dessutom vara tydlig med din kirurg och vara noga att berätta om du planerar att amma barn efter din operation, då kan extra försiktighet från kirurgens sida förhindra eventuella komplikationer som rör amning.